Borgermøde om udbygning af Plejecenter Lillevang

Plejecenter Lillevang skal udbygges med flere plejeboliger. I januar 2019 kan borgere, naboer og andre interesserede påvirke hvor, boligerne skal placeres. Derefter træffer politikerne en beslutning.
Furesø Kommune afholder borgermøde den 15. januar, hvor der vil blive fortalt kort om baggrunden for udbygningen, præsenteret forskellige scenarier for placering af byggeriet og efterfølgende være en drøftelse af de forskellige scenarier.
 
Med input og holdninger fra borgere, brugere, pårørende, naboer og andre interessenter, kan politikerne træffe den bedste beslutning for udbygningen af Lillevang.
 
Tilmelding
Du kan dukke op eller tilmelde dig ved at sende en mail til tno@furesoe.dk - skriv "Lillevang" i emnefeltet.
 
Tid og sted
Mødet finder sted tirsdag den 15. januar kl. 19-21 i Multisalen, Furesø Rådhus, Stiager 2 i Værløse.
Der vil blive serveret kaffe og kage undervejs.

Kontakt

Udvikling og Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4143

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)