2. behandling - før vedtagelse i Byrådet

Billede af tandhjul

Enigt byråd står bag tillægsaftale til budgetaftalen om Budget 2017-18, som er på vej til 2. behandling i Byrådet den 11. oktober 2017.

Budgetlægningen for det kommende år er en del af den allerede indgåede budgetaftale for 2017 og 2018, som et enigt Byråd står bag. Af den indgåede budgetaftale fremgår det, at "aftaleparterne senest i september 2017 revurderer budgettet for 2018 i lyset af det indtægtsgrundlag, der ligger i økonomiaftalen for 2018. Aftaleparterne vil i den sammenhæng vurdere behovet for budgettilpasninger og mulighederne for nye initiativer."

Siden 1. behandlingen i Byrådet den 7. september er der foretaget følgende ændringer:

  • Indtægtssiden er opjusteret med ca. 2,0 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 2019-2021 som følge af Økonomiministeriets redegørelse ultimo august 2018, hvor prognosen for skatteindtægter er opjusteret
  • Forvaltningen indstiller, at Budget 2018 hviler på de statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud og udligning (jf. sagens bilag 2, afsnit 9.3) 
  • Social- og Sundhedsudvalgets budget er i 2018 udvidet med 2,6 mio. kr. til fortsættelse af 6 midlertidige rehabiliteringspladser samt genoptræning på Svanepunktet.
  • Midler til anlægsinvesteringer i PCB renoveringer svarende til 7,3 mio. kr. er flyttet fra 2018 til 2019.
  • Midler til tilbagekøb af 23 Domea-ejendomme på i alt 10,5 mio. kr. er fremrykket til 2017, idet betalingen skal finde sted i 2017, inden kontraktens udløb pr. 31. december 2017.
  • Investeringer i grundkapital er budgetlagt jf. budgetaftalen for 2017-2018 med 10 mio. kr. i 2018 og 2019.

I pressemeddelelsen om Budget 2018 kan du læse partiernes udtalelser om tillægsaftalen.

Budgettet vedtages endeligt i Byrådet 11. oktober 2017.

Materiale til 2. behandling af Budget 2018 i Byrådet

I dagsordenspunktet til 2. behandlingen kan du læse mere om Totalbudgettet, driftsudgifter- og indtægter, anlægsudgifter samt takster for 2018. Til 2. behandlingen af Budget 2018 hører følgende dokumenter:

Høring om Budget 2018

Budget 2018 har været i høring i perioden 11.-24. september 2017. Der er indkommet 9 høringssvar.

Høringsmaterialet kan du finde her.

Øvrige oversigter

 

2017    

Politisk orientering/beslutning                                                         

 4. kvartal

 Godkendelse:

  • 2. behandling af Budget 2018-2021 (oktober)
  • Budgetopfølgning III 2017 - 30. september (november)
  • Status på udmøntning af Budget 2017 og omstillingsplaner (november)
  • Udmøntningsplan for Budget 2018-2021 (december)

 

Sidst opdateret 20. oktober 2017

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)