Erhvervsforside

Erhvervskontaktudvalg

I Furesø skaber vi løsninger sammen
Erhvervskontaktudvalget er det fælles forum for drøftelser, orientering m.m. mellem erhvervslivet og politikerne

Furesø Kommunes Erhvervskontaktudvalg er et forum for kontakt og dialog om emner af relevans for erhvervsudviklingen og erhvervslivets vilkår. Udvalgets mål er at gøre Furesø til en endnu mere attraktiv erhvervskommune.

Kontaktudvalget udveksler synspunkter inden for følgende emner:

  • De generelle rammebetingelser for erhvervsudvikling i kommunen.
  • Strategier for at fastholde og tiltrække virksomheder og arbejdspladser.
  • Det overordnede serviceniveau i opgaver af relevans for erhvervslivet (fx byggesagsbehandling, anvisning af arbejdskraft mv.).
  • Konkrete erhvervsudviklingsinitiativer (herunder udvikling af erhvervsområder, innovation, netværk, ny teknologi, regionale og nationale samarbejder, trafikale forhold af betydning for erhvervslivet mv.).
  • Erhvervsservice (information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomheder, virksomhedsoverdragelse mv.).
  • Markedsføring af Furesø som en attraktiv erhvervskommune.
  • Klima- og miljøhensyn ved en fremtidig erhvervsudvikling.

Udvalget kan efter eget ønske tage andre emner af relevans for erhvervslivet op til drøftelse. 

Udvalgets medlemmer

Her kan du finde en oversigt over medlemmer af Erhvervskontaktudvalget

Referater fra møderne

Der udarbejdes referat fra hvert møde. Se referaterne her
Sidst opdateret 08. februar 2017

Kontakt

Erhvervsteam

Erhvervskonsulent
Flemming Ipsen
Tlf.: 7235 5454

Byudvikler
Jesper Krarup
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)